Zapytaj

UWAGA!
Wysyłając wiadomość jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zamieszczonych w formularzu kontaktowym w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie.Jednocześnie oświadczam, że przekazuję moje dane osobowe całkowicie dobrowolnie. Oświadczam ponadto, że zostałem/łam poinformowany/na o przysługującym mi prawie dostępu do treści tych danych i możliwości ich poprawiania, a także o prawie wycofania zgody na przetwarzanie tych danych w każdym czasie. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma PPUH Wojciech Tycner z siedzibą w Mielcu przy ul. Wojska Polskiego 6B , tel. 17 774 59 00, e-mail: biuro@tycner.com.pl reprezentowana przez Wojciecha Tycnera.