Jak naprawić mechanizm spłukujący?

Mechanizm spłuczki jest nieszczelny? Woda sama spływa do muszli? Spłuczka wypełnia się od czasu do czasu sama?
Musisz sprawdzić trzy rzeczy: ustawienie zaworu napełniajacego, uszczelkę oraz mechanizm spustowy.

7

W takim przypadku należy rozmontować spłuczkę. Odkręć przycisk i zdejmij górną pokrywę zbiornika. Jeśli ramię zaworu napełniającego znajduje się zbyt wysoko, woda będzie wypływać ze względu na jej nadmiar. Zegnij lekko ramię w dół lub przykręć śrubę regulującą położenie pływaka, tak aby poziom wody nie był zbyt wysoki i nie powodował przepełnienia. Unieś pływak zaworu napełniającego do góry. Jeśli zawór nie zatrzymuje wody, wyczyść go lub wymień. Woda może również przeciekać poprzez podstawę mechanizmu spustowego lub uszczelkę zaworu. W takim wypadku należy je wymienić lub naprawić, jeśli uległy zniszczeniu. Jeśli znajdziesz odpowiednią uszczelkę, możesz dokonać wymiany.

2

Ostrzeżenie! Przed jakąkolwiek interwencją w mechanizmie spłuczki, należy zawsze najpierw zakręcić zawór dopływu wody. Poza tym, przed rozmontowaniem należy przyjrzeć się, jak mechanizm spłuczki jest zbudowany.