Jak postępować gdy woda nie spłukuje się prawidłowo?

Sprawdź, czy spłuczka napełnia się do wystarczającego poziomu. Im wyższy poziom wody w spłuczce, tym lepiej.
Sprawdź, czy woda wpływa do muszli we właściwym tempie. O ile będzie to konieczne, możesz wymienić stary mechanizm na nowy.

2