ul. Wojska Polskiego 6B, 39-300 Mielec, Polska
sekretariat: +48 17 774 59 00
biuro@tycner.com.pl

Jak postępować gdy woda nie spłukuje się prawidłowo?

Sprawdź, czy spłuczka napełnia się do wystarczającego poziomu. Im wyższy poziom wody w spłuczce, tym lepiej.
Sprawdź, czy woda wpływa do muszli we właściwym tempie. O ile będzie to konieczne, możesz wymienić stary mechanizm na nowy.

2