ul. Wojska Polskiego 6B, 39-300 Mielec, Polska Wyznacz trasę

Obowiązek informacyjny

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KLIENTA

Informujemy, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma Tycner Sp. z o.o. z siedzibą w Mielcu przy ul. Wojska Polskiego 6B, tel. 17 774 59 00, e-mail: biuro@tycner.com.pl reprezentowana przez Wojciecha Tycnera.
  2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu sprzedaży produktów oferowanych przez firmę Tycner Sp. z o.o. w Mielcu przy ul. Wojska Polskiego 6B, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO: „przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze”, w tym w szczególności do:

– wystawiania i przechowywania faktur oraz innych dokumentów księgowych,

– realizacji działań reklamacyjnych i podatkowo-rachunkowych,

– wykonywania obowiązków wynikających z przepisów o archiwizacji.

  1. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania sprzedaży, dochodzenia ewentualnych roszczeń oraz przez czas wymagany przepisami prawa.
  2. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty uczestniczące w realizacji sprzedaży.
  4. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne. Jednak ich nieprzekazanie spowoduje niemożność realizacji sprzedaży.

Nasze Marki